Regulamin voucherów prezentowych

Regulamin voucherów prezentowych w Moonlight Spa


Warunki ogólne:

 1. Sprzedaż voucherów prowadzi recepcja Spa od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:00 oraz w niedziele 12:00 – 20:00 w Moonlight Spa przy ul. Bonifraterskiej 2, 31-061 w Krakowie, tel.: 518 77 77 12, e-mail : kontakt@moonlightspa.pl .
 2. Voucher można zakupić bezpośrednio w recepcji Moonlight Spa, drogą elektroniczną poprzez https://moonlightspa.pl/kup-online/ , drogą mailową w formie pliku pdf wysłanego na adres e-mail kupującego oraz poprzez wysyłkę Pocztą Polską lub kurierem -kontaktując się wcześniej w tym celu z recepcją Moonlight Spa.
 3. Płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym .
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nie może być wydawana z niego reszta.
 1. Wartość zakupionego vouchera nie może być niższa niż 100 PLN.
 2. Voucher w przypadku jego utraty, uszkodzenia lub kradzieży nie może podlegać wymianie na nowy i nie będzie realizowany.
 3. Vouchery mogą być przeniesione na inną osobę, po wcześniejszej informacji przekazanej recepcji Moonlight Spa.
 4. Voucher można zakupić o określonej wartości, na kilka zabiegów lub pakiet.
 5. Voucher może być realizowany tylko w Moonlight Spa w Krakowie.
 6. Vouchery pakowane są w ozdobną kopertę.

Zasady realizacji:

 1. Rezerwacje usług przyjmuje recepcja Moonlight Spa od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:00 oraz w niedziele 12:00 – 20:00 w Moonlight Spa przy ul. Bonifraterskiej 2, 31-061 w Krakowie, tel. 518 77 77 12.

 2. Realizacja vouchera jest możliwa od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:00, gdzie godz. 20:45 jest godziną zakończenia usługi.

 3. Realizacja vouchera podlega rezerwacji na co najmniej 14 dni przed upływem jego ważności. W przypadku rezerwacji zabiegu po tym terminie: dostępność usług będzie znacznie ograniczona bieżącymi rezerwacjami, Moonlight Spa nie odpowiada na brak możliwości realizacji vouchera ze względu na brak wolnych terminów.

 4. Voucherem kwotowym można posługiwać się wielokrotnie aż do wykorzystania środków zgromadzonych na voucherze bądź upływie terminu ważności.
 5. Gdy wartość realizowanej usługi przewyższa wartość nabytego vouchera, należy płacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Spa.
 6. Bezkosztowa anulacja lub zmiana zarezerwowanego terminu rozpoczęcia zabiegu możliwa jest na 24 godziny przed planowaną realizacją usług w Spa.
 7. Anulacja wizyty w dniu jej realizacji skutkuje utratą 50 % wartości zaplanowanego zabiegu w tym dniu.
 8. Moonlight Spa może odmówić realizacji vouchera w przypadku: upływu terminu ważności vouchera, uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych treści na voucherze.
 9. Realizowane w ramach vouchera usługi rozliczane są według cen z regularnej oferty Spa. Wyjątek stanowią vouchery kwotowe oraz na zabiegi w promocyjnej cenie.
 10. Realizując voucher, osoba obdarowana ma możliwość umówienia się trzykrotnie na realizację vouchera – jeśli żaden z umówionych terminów nie dojdzie do skutku, to voucher traci swoją wartość.

Termin ważności:

 1. Voucher jest ważny przed 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Termin ważności nie ulega przedłużeniu. Po jego upływie niewykorzystane usługi/kwota przepada/ją i nie mogą być przedmiotem roszczeń.

Zasady anulacji/zmiany terminu wizyty:

 1. Anulacja wizyty 24 h przed rozpoczęciem planowanego zabiegu jest bezpłatna.
 2. Anulacja zabiegu w dniu wizyty skutkuje utratą 50 % wartości zaplanowanego zabiegu.

Postanowienia końcowe:

 1. Voucher nie może być wprowadzany do obrotu handlowego – w takim wypadku zostanie anulowany.
 2. Zakup i korzystanie z vouchera oznacza wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 3. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://moonlightspa.pl/ .
 4. Moonlight Spa zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 5. Moonlight Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu ze względu na przeciwwskazania medyczne .
 6. W momencie nabycia vouchera osoba dokonująca zakupu akceptuje warunki zawarte w regulaminie.