Rodo

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych:

Anna Odrzywołek Moonlight Spa, 31-061 Kraków, ul. Bonifraterska 2, NIP: 677 227 34 97

Dla podmiotu: Moonlight Spa, 31-061 Kraków, ul. Bonifraterska 2 Kontakt: kontakt@moonlightspa.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): kontakt@moonlightspa.pl

Dane osobowe pozyskujemy w drodze kontaktu Państwa z nami: drogą telefoniczną, mailową, poprzez portale społecznościowe, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez wypełnienie ankiety zdrowotnej w gabinecie.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: bezpieczna realizacja zamówionych zabiegów, podtrzymanie kontaktu z klientem oraz umożliwienie kontaktu w indywidualnych ważnych sprawach, wystawienie niezbędnych dokumentów zakupu usług, obsługa korespondencji, w celach podatkowych i rachunkowych; zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora.

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

• na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;

• na przetwarzanie danych: zapisanych w formularzu kontaktowym, zawartych na ankiecie zdrowotnej, zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: https://www.moonlightspa.pl, przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych oraz wizerunkowych;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

Okres przechowywania Państwa danych: 5 lat.

Udostępnianie Państwa danych osobowych: jedynie organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa; nie będą one przekazywane żadnym podmiotom współpracującym ani innym Administratorom Danych. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom współpracującym ani innym Administratorom.